Onlangs heeft Peter Dijkstra ons, bestuur svo BDE, aangegeven te zullen stoppen met het bestuurswerk namens BDE.

Gezien de meer dan grote inzet van Peter in het BDE bestuur is dit een grote aderlating en betreuren we zijn besluit.

Enkele verdiensten van Peter zijn:
· Opzetten en organiseren kleding plan van BDE.
· Opzetten van technisch beleid ten behoeve van BDE.

We zullen op zoek gaan naar iemand die de vrijgekomen rol van voorzitter TC van svo BDE wil gaan invullen.

Voorlopig zal Harrie Grooten (TC lid) samen met Ronald Sijmons (bestuurslid svo BDE) de TC proberen draaiende te houden.