Zoals al medegedeeld door je huidige trainer of teammanager hierbij de indeling. De indeling is tot stand gekomen met behulp van de trainers en teammanagers en is in gezamenlijk besluit vastgesteld. Het betreft een voorlopige indeling, een aantal teams zal nog worden aangevuld.

De TC heeft een voorlopige indeling gemaakt op basis van waarnemingen, gesprekken met trainers en teammanagers en vervolgens is dit gezamenlijk vastgesteld in de lijst zoals we hem vandaag presenteren. De trainers en teammanagers wisten van te voren niet op welk team ze zouden komen waardoor de beoordeling zuiver over de speelsters is gegaan.

Nieuw voor het seizoen 2018-2019 is dat we bijĀ de jeugdteams gaan werken met hoofdtrainers. Zij zullen maandelijks met de TC overleggen over de trainingen, wedstrijden en andere technische zaken. Zij zullen gaan bewaken dat voor de teams per leeftijdsklasse de kenmerk specifieke oefenstof zal worden aangeboden. De hoofdtrainer heeft hier een bewakingsrol. De TC stuurt de trainers en teammanagers aan.

De TC zal voor volgend seizoen samen met alle trainers en teammanagers 1 x per 2 maanden overleg hebben om voetbaltechnische zaken te bespreken.

Conform ons indelingsbeleid zal er nog een avond worden georganiseerdĀ  waarbij ouders en speelsters in de gelegenheid worden gesteld om vragen over de indeling te stellen.

Voor nu, wil BDE alle vrijwilligers en speelsters bedanken voor hun inzet afgelopen seizoen en voor de trainers en teammanagers die gestopt zijn nogmaals dank voor jullie inzet afgelopen seizoen en hopelijk tot weerzien langs de velden.

Tot volgend seizoen.

TC BDE

Indeling seizoen 2018-2019