Vorig jaar heeft BDE een beleidsstuk m.b.t. veiligheid en gedrag opgesteld (zie svo BDE website onder clubinfo/veiligheid en gedrag). Ook zijn we een samenwerking met welzijnsgroep Sedna uit Emmen aangegaan die o.a. als vertrouwenspersoon voor de vereniging zal fungeren. Tevens heeft BDE zich aangemeld voor het aanvragen van een gratis VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor onze vrijwilligers en hebben we onlangs de goedkeuring ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Alle vrijwilligers van BDE zullen binnenkort een email ontvangen om vervolgens de gratis VOG aan te kunnen vragen. Dit alleen vindt het bestuur niet voldoende. Gebleken is n.a.v. een onderzoek over seksuele intimidatie en misbruik in de sport dat het erg belangrijk is om dit onderwerp met alle betrokkenen van de vereniging bespreekbaar te maken om zoveel mogelijk ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie e.d.) te voorkomen.

Via Sedna zijn we in contact gekomen met Tineke Mooij (coördinator voorlichting GGD). Tineke helpt ons verder vorm te geven aan dit belangrijk onderwerp. Zo heeft zij op maandag 12 maart jl. een presentatie aan het bestuur gegeven met als doel een thema avond voor de trainers en leiders te houden over dit onderwerp. Dit sprak ons erg aan en er is afgesproken dat begin volgend seizoen met behulp van de GGD een thema avond voor de trainers en leiders zal plaatsvinden. Vervolgens is het de bedoeling om ook in de teams het e.e.a. over dit onderwerp te bespreken. Ook de ouders/voogd gaan we hierin betrekken, waarschijnlijk in de vorm van een ouderavond.

Voor meer informatie zie onderstaande link:

https://www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag